Kapat

HABERLER


21.12.2020

Vakıf Üniversitesi'nin Tesis Ettiği İş Akdinin Feshine İlişkin Uyuşmazlıklarda Görevli Yargı Yerinin İdari Yargı Olduğuna Dair Karar

Uyuşmazlık Mahkemesi 26.10.2020 tarihli 2020/479 E., 2020/626 K. sayılı kararında Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde profesör kadrosunda görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi sonucunda, iş akdinin feshi nedeniyle yoksun kalındığı ileri sürül...

Devamı
21.12.2020

Maske Takmama Cezasını Tesis Etmeye Yetkili Merci Kararı

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 09.11.2020 tarihinde 2020/4354 E., 2020/14250 K. sayılı ilamında "Maske takma tedbirine aykırı davranış nedeniyle idari para cezası ancak Vali tarafından verilebilir. Polisin ve diğer kamu görevlilerinin ceza verme yetkisi bulunmamaktadır. Yetkili kişi tarafından idari par...

Devamı
21.12.2020

Covid-19 Sebebiyle Kira Sözleşmelerinde Tahliye Yasağı

7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 2. Maddesi “1/3/2020 tarihinden 30/06/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenmemesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz” şeklindedir. Düzenlemede kira bedelinin alınamayacağına ilişkin bir husus mevc...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

hahukukdanismanlik@gmail.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23