Kapat

HABERLER


11.02.2021

Askeri Güvenlik Bölgesi Şerhi Konulması Sonucu Taşınmazlarda Oluşan Değer Kaybının Karşılanmaması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine Dair Karar

Anayasa Mahkemesi 29.12.2020 tarihli 2016 / 3316 sayılı kararında “Başvuruda başvurucuların taşınmazlarının bulunduğu alanın askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesi üzerine taşınmazlar üzerinde oluşan kısıtlamaların boyutu ve süresi dikkate alındığında somut olayda mülkiyetin akıbeti konusunda belirsi...

Devamı
07.02.2021

Amaca Uygun Denetleme ve Elde Edilen Verilerin Amaca Uygun Kullanılması Halinde Kişisel Verilerin ve Haberleşme Hürriyetinin İhlal Edilmeyeceğine Dair Karar

Anayasa Mahkemesi 12.01.2021 tarih 2018 / 31036 sayılı kararında; “Özel bir bankada çalışan başvurucunun kurumsal e-posta hesabını ticari işleri için kullandığı, iş akdinde başvurucuya tahsis edilen kurumsal e-postanın sadece iş amaçlı kullanılacağı ve bu hesabın banka yönetimi tarafından haber veri...

Devamı
21.01.2021

Dava Açma Süresinin Mahkeme Tarafından Dar Yorumlanmasının Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Edeceğine Dair Karar

Anayasa Mahkemesi 21.10.2020 tarih 2018/36426 sayılı kararında "Mahkemenin dava açma sürelerinin belirlenmesine ilişkin yorumunun başvurucunun mahkemeye erişim hakkına yönelik katı bir yorum olduğu ve bu yorumun başvurucunun mahkemeye erişim hakkını aşırı derecede güçleştirerek neredeyse imkansız ha...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

hahukukdanismanlik@gmail.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23