Tr  |  En

SANAL OFİS

MÜVEKKİL PORTALI

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

SANAL OFİS
Sanal Ofis hizmeti kapsamında hukuki konularda sadece danışmanlık hizmeti verilmektedir.

DEVAMI

MÜVEKKİL PORTALI
 Bu portaldan, sadece Hukuk Büromuzla vekalet ilişkisi olanlar yararlanabilir.

DEVAMI

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
Kitaplar, Makaleler ve Diğer Çalışmalar

DEVAMI

HAKKIMIZDA

2000 yılında kurulan hukuk büromuz, avukatlık hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu bilinciyle hukuki münasabetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması amacıyla hukuki bilgi ve tecrübelerimizi  adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmekteyiz.

Yüklendiğimiz  görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve görevlerimizi ifa ederken Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymak temel ilkelerimizidir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Hukukun Her Alanında Hizmet
Konusunda uzman avukatlardan oluşan ekibimizle hukukun her alınında hizmet vermekteyiz. Başlıca hizmet alanlarımız;
BORÇLAR HUKUKU
Hukuk Büromuz gerek şahsıların gerekse de şirketlerin kişisel-ticari..
TİCARET HUKUKU
Hukuk büromuz Ticaret Hukuku kapsamında şirketlerin kuruluş aşamalarında..
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Hukuk Büromuz danışmanlık hizmeti verdiği şirketlere gerek işe alım ve iş ilişkisini..
CEZA HUKUKU
Hukuk Büromuz Ceza Hukukunun her alanında, soruşturma aşamasında ve yargılamada..
İDARE HUKUKU
Hukuk Büromuz şahısların ve şirketlerin davacısı veya davalısı olacakları..
SÖZLEŞMELER HUKUKU
Hukuk büromuz ticari ilişkilerin temelini teşkil eden sözleşmelerin düzenlenmesinde..

DUYURULAR

6763 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ
KANUNU
6763 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
TCK. 299. MADDENİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
TCK 299. Madde'nin Anayasa’ya aykırılık sorununun incelenmesi neticesinde 14.12.2016
6754 SAYILI BİLİRKİŞİ KANUNU BİLGİ NOTU
03.11.2016 gün ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24.11.2016 gün ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de..

  

H|A HUKUK BÜROSU

2016

Tüm Hakları Saklıdır